CENÍK KLIMATIZACE
Základní servis s olejem 500,-Kč
Doplnění chladiva R134a 1g 1,50,-Kč
Plnění prázdné klimatizace do 600g 1400,-Kč
Nad 600g chladiva R134a 1g 1,50,-Kč
Barvivo UV  100,-Kč
Nedokončené plnění z důvodu vady netěsnosti okruhu 250,-Kč
Čištění a dezinfekce klimatizace ozónem  350,-Kč